VHS/DVD: KISELO-BAZNE REAKCIJE

 

Trajanje: 14 minuta

Proizvodnja: FWU, Njemačka

 

Na nekoliko svakodnevnih primjera upoznajemo tvari koje nazivamo kiselinama i bazama.

Za njihovo dokazivanje kemičari se koriste indikatorima.

Pomoću modela čestica tumači se disocijacija molekula klorovodika u vodi, odnosno amonijaka u vodi.

Prikazano je nastajanje hidronijev kationa i hidroksidnog aniona, iz čega proizlazi definicija kiselina i baza. Također, objašnjena je i reakcija kiseline i baze, koja rezultira stvaranjem soli.

Kiselo-bazne reakcije vrlo su česte u svakodnevnom životu i prirodi, pa se na brojnim primjerima upozorava na njihovu učestalost i primjenu.

 

Primjena: osnovna i srednja škola.


 GD dizajn
obrt za računalstvo, usluge i trgovinu
Krajiška 17, 10000 Zagreb
tel.: 01 3775 353, fax.: 01 8890 198
mail:

Šifra: 313-061012

 

Cijena: 100,00 kn + PDV 5%

Za narudžbe iznad 1.500,00 kn dostava je besplatna.

 

 Copyright © 2006.-2007. GD dizajn - obrt za računalstvo, usluge i trgovinu. Sva prava pridržana.