LIKOVNI - VHS/DVD
     
KARTA    
PRIBOR    
VHS/DVD    


 GD dizajn
obrt za računalstvo, usluge i trgovinu
Krajiąka 17, 10000 Zagreb
tel.: 01 3775 353, fax.: 01 8890 198
mail:

 

Navedene cijene su bez PDV-a.

Robu dostavljamo na adresu naručitelja.

Za narudľbe iznad 1.500,00 kn dostava je besplatna.


©IFRA

VHS/CD

OPIS

CIJENA bez PDV-a

813-031001

Mirko Rački; Ljubo Babić

2 filma (11 i 15 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031002

Otkriće zime Ivana Generalića; Mijo Kovač

2 filma (15 i 13 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031003

Pet filmova o Nives Kavurić-Kurtović; Umjetnost gline i vatre

2 filma (20 i 10 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031004

U potrazi za Miroslavom ©utejom; Vasilije Jordan

2 filma (svaki po 17 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031005

Edo Kovačević; More, grebeni, pisma – Ivo Vojvodić

2 filma (17 i 10 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031006

Ivan Meątrović: Izloľba Grgura Ninskog, Indijanci

2 filma (svaki po 9 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031007

Stećci

1 film (17 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031008

Od ąkrinje do ormara

1 film (11 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031009

Broj iz svjetlosti

1 film (15 min), S©

kom

100,00 kn

813-031010

Ekspresionizam u hrvatskom slikarstvu

1 film (19 min), S©

kom

100,00 kn

813-031011

Ivan Lacković Croata

1 film (13 min), S©

kom

100,00 kn

813-031012

Vrata majstora Radovana

1 film (11 min), S©

kom

100,00 kn

813-031013

Stvaralačke igre: Svjetlost u boji

1 film (15 min), O©

kom

100,00 kn

813-031014

Stvaralačke igre: Prostor u boji

1 film (16 min), O©

kom

100,00 kn

813-031015

Stvaralačke igre: Ploha u boji

1 film (16 min), O©

kom

100,00 kn

813-031016

Stvaralačke igre: Ritam na plohi

1 film (14 min), O©

kom

100,00 kn

813-031017

Kako gledati sliku: Slika kao predmet I.

1 film (15 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031018

Kako gledati sliku: Preobrazba krajolika u sliku II.

1 film (15 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031019

Kako gledati sliku: Preobrazba mikrosvijeta u sliku III. (M.©utej)

1 film (16 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031020

Kako gledati sliku: Preobrazba verbalnog jezika u sliku IV.

1 film (16 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031021

Povijesna pripovijest I: Prethistorija kameno doba – zemljano doba

1 film (29 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031022

Povijesna pripovijest II: Drevna civilizacije Mezopotamija i Egipat

1 film (27 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031023

Povijesna pripovijest III: Antika: Grčka

1 film (30 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031024

Povijesna pripovijest IV: Antika: Rim

1 film (30 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031025

Povijesna pripovijest V: Srednji vijek: Romanika

1 film (29 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031026

Povijesna pripovijest VI: Srednji vijek: Gotika

1 film (30 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031027

Povijesna pripovijest VII: Srednji vijek: Bizant

1 film (30 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031028

Povijesna pripovijest VIII: Renesansa

1 film (26 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031029

Povijesna pripovijest IX: Barok, rokoko, klasicizam

1 film (29 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031030

Povijesna pripovijest X: Devetnaesto stoljeće

1 film (30 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031031

Povijesna pripovijest XI: Dvadeseto stoljeće

1 film (25 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031032

Antun Motika

1 film (22 min), S©

kom

100,00 kn

813-031033

Majstor Radovan i njegovo vrijeme

1 film (55 min), S©

kom

180,00 kn

813-031034

Emanule Vidović

1 film (26 min), O©, S©

kom

100,00 kn

813-031035

Vlaho Bukovac

1 film (28 min), O©, S©

kom

180,00 kn

813-031036

Ivan Koľarić: Spaljeno sunce

1 film (50 min), S©

kom

180,00 kn


Copyright © 2006.-2007. GD dizajn - obrt za računalstvo, usluge i trgovinu. Sva prava pridrľana.