pribor za matematikuPRIBOR ZA MATEMATIKU
 
GEOMETRIJSKI PRIBOR   GEOMETRIJSKI MODELI -  PIRAMIDE
DRVENA GEOMETRIJSKA TIJELA   GEOMETRIJSKI MODELI – STOŽAC
KOMPLETI OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH MODELA   GEOMETRIJSKI MODELI – VALJAK
KOMPLETI PRAZNIH GEOMETRIJSKIH MODELA   GEOMETRIJSKI MODELI – KUGLE
KOMPLETI GEOMETRIJSKIH MODELA S MREŽOM POVRŠINE   ROTIRAJUĆI MODELI
KOMPLETI GEOMETRIJSKIH MODELA S PRESJEKOM   KOMPLETI I DIJELOVI ZA SLAGANJE
GEOMETRIJSKI MODELI - KOCKE I POLIEDRI   3-D KOORDINATNI SUSTAV I MODEL VEKTORA
GEOMETRIJSKI MODELI – PRIZME   3-D GEOMETRIJA - TOČKE, LINIJE I RAVNINE U 3-DNavedene cijene su bez PDV-a.
 GD dizajn
obrt za računalstvo, usluge i trgovinu
Krajiška 17, 10000 Zagreb
tel.: 01 3775 353, fax.: 01 8890 198
mail:


školske ploče

interaktivne ploče

pluto panoi

projekcijska platna

LCD projektori

grafoskopi

mikroskopi i lupe

biologija

ekologija

fizika

glazbeni

kemija

likovni

matematika

povijest

tehnički

tjelesni

zemljopis

namještaj za školske objekte i knjižnice

školske klupe i stolice

oglasni ormarići i reklamni stalci

ostalo

kat.br.

OPIS

 CIJENA
BEZ PDV-A


641-101
Trodimenzionalni model visina točaka 208,00 kn

641-102
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne projekcije različitih ravnina 266,00 kn

641-103
Trodimenzionalni model s plohama ravnih linija 220,00 kn

641-104
Trodimenzionalni model koji pokazuje prave vrijednosti trokuta 220,00 kn

641-105
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne projekcije čvrstih tijela 301,00 kn

641-106
Trodimenzionalni model visine ravnih linija u različitim položajima 266,00 kn

641-107
Trodimenzionalni model visine od dvije koplanarne ravne linije 335,00 kn

641-108
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne visine ravne linije 255,00 kn

641-109
Trodimenzionalni model paralelnog spoja u ravnini 243,00 kn

641-110
Trodimenzionalni model paralelnog spoja u ravnini, paralelnog s vertikalnom ravninom projekcije 243,00 kn

641-111
Trodimenzionalni model za prave duljine linije u segmentu horizontalne i vertikalne  duljine 335,00 kn

641-112
Trodimenzionalni model ravnih linija u presjeku nekoliko ravnina 301,00 kn

641-113
Trodimenzionalni model sjecišta ravne linije s ravninom, definiranog s dva pravca koji se sijeku 301,00 kn

641-114
Trodimenzionalni model kuteva nagiba između ravnina i ravnine visine 243,00 kn

641-115
Trodimenzionalni model za horizontalnih i vertikalnih pravaca 370,00 kn

641-116
Trodimenzionalni model sjecišta i kose ravnine u tri visinska sustava 266,00 kn

641-117
Trodimenzionalni model sjecišta dvaju kosih ravnina i ravnine u proizvoljnoj kosini u tri visinska sustava 301,00 kn

641-118
Trodimenzionalni model vodoravne i okomite visine pravaca, prolazeći kroz osi prikaza 266,00 kn

641-120
Model projekcije trostrane kose piramide 693,00 kn

641-121
Model projekcije stošca 705,00 kn

641-122
Model projekcije trostrane prizme 694,00 kn

641-123
Model projekcije presjeka valjka 717,00 kn

641-250
Model projekcije tijela 520,00 kn
 

 Copyright © 2006.-2007. GD dizajn - obrt za računalstvo, usluge i trgovinu. Sva prava pridržana.