Lokot s bravom
 GD dizajn
obrt za računalstvo, usluge i trgovinu
Krajiška 17, 10000 Zagreb
tel.: 01 3775 353, fax.: 01 8890 198
mail:
Šifra: 60-20


Prilikom kupovine garderobnih ormara, spada u osnovnu opremu!

Uputstvo za korištenje lokot brave:

1. Zatvorite vrata!
2. Okrenite tijelo lokot brave, tada se jezičak
brave zaključa.
3. Provucite lokot u za to predviđen otvor na dnu brave!
4. Zaključajte lokot.

Cijena:
U slučaju kupovine garderobnih ormara s lokot bravom: 18,00 kn
Naknadna narudžba lokot brave: 55,00 kn
 

 Copyright 2006.-2014. GD dizajn - obrt za računalstvo, usluge i trgovinu. Sva prava pridržana.